tisdag, december 16

Slutspurt

Det pågår slutspurt. Här är några av de saker som pågår.

Inrangeringsavtal
De avslutande fackliga förhandlingarna igår måndag ledde till ett inrangeringsavtal. Det betyder alltså att nu är det klarlagt hur olika fackliga avtal fogas ihop till ett gemensamt avtal. Ett fortsatt utvecklingsarbete kommer att ske lokalt under 2009 om bland annat samverkansavtal. När avtals texten slutligt granskats blir avtalet tillgängligt, vilket beräknas vara klart måndag den 22 december.

Listor
Igår fastställdes också de senaste rekryteringarna men någon fråga är förbunden med ett villkor som retts ut under tisdagen. I morgon anslås äntligen MSB:s personalförteckning, via intranät och/eller anslagstavlor. Det betyder att alla kommer att få tillgång till den kompletta listan på placerad personal.
MSB-kommitténs anslagstavla för formella anslag sitter i kommitténs lokaler på Vasagatan 8-10 i Stockholm.

Oplacerade
Under måndagen förhandlades också listan med anställda som inte kommer att ha en placering på MSB. Det innebär att dessa personer har verksamhetsövergång med kommer att sägas upp på grund av arbetsbrist. Listan på oplacerade omfattar 115 personer varav 25 lämnar MSB därför att befattning saknas, 46 har avstått från omlokalisering med fyra av dessa har en "pröva-på-period" på ny ort. Därutöver har 20 accepterat en pensionslösning och kan därmed upplåta plats åt någon yngre. På listan finns också ett 20-tal ålderspensionärer under 2009. Tre personer har tackat nej till verksamhetsövergång och kommer därför att sägas upp av nuvarande myndighet.

Uppdaterat den 17 dec kl 14:
På listan oplacerade 113
varav
43 avstår pga omlokalisering
5 sägs upp men prövar på arbete på ny ort
20 ålderspension under 2009
17 pensionslösning till förmån för yngre
25 befattning saknas
3 individuella överenskommelser
Chefsmöte
En av de frågor som diskuteras i morgon på chefsmötet är arbetsordningen. Verksamhetsplanering, budget och regleringsbrevet, mötesdagar med mera diskuteras också.

Slutrapporten
I morgon ska sista handen läggas vid slutrapporten, den ska lämnas över till försvarsminister Sten Tolgfors på fredag. Rapporten kommer också att läggas ut på MSB-kommitténs hemsida.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hur blir det med anställningsavtal för de som i dagsläget är visstidsanställda? Jag gör sista dagen i KBM på fredag och vill ha ett anställningsavtal klart innan jag går på julledighet.

MSB-kommittén sa...

Vänd dig till personalavdelningen med den frågan! Jag vet att det pågår ett intensivt arbete för att hinna.

ER