fredag, april 18

I huvudet på en kommittéordförande

Foto: Sören Andersson
Ännu en intensiv arbetsvecka har gått till ända. Fylld av möten och besök. Spännande att se SOS-Alarm och deras duktiga operatörer. Struktur, ordning och reda och framför allt ett påtagligt lugn och ett förtroendeingivande bemötande av de hjälpsökande. Där har man kommit långt i sin krishanteringsförmåga! Men även MSB-kommittén börjar få struktur, ordning och reda. Det är bara lugnet som saknas - men jag tror att vi får leva med det under det här året.

Vi har haft vårt första arbetsmöte med de tre konsulter som MSB-kommittén anlitar. Det känns tryggt att ha Margareta, Ulf och Mocki som stöd. De är alla mycket erfarna och har varit med vid flera stora förändringsprocesser inom staten. Ulf har redan sett till att jag lämnat in en ansökan till Statistiska Centralbyrån om organisationsnummer. Och Mocki kommer bl.a. att hålla i de intervjuer som ska göras med många av de myndigheter som regeringen bestämt att jag måste samråda med. Margareta har redan haft sitt första möte med de tre personalcheferna och bokat in mig för möten med de centrala facken. Och vi har ett utkast till tidplan som vi kommer att förankra nästa vecka när referensgruppen möts första gången.

Nästa vecka har vi en spännande samverkansövning - SAMÖ 08 - it-attacker mot de finansiella systemen. På pressträffen om den berättade jag att vi kommer att fortsätta att hålla sådan övningar och många andra övningar i MSB. Jag är nämligen övertygad att övningsverksamhet lägger en bra grund för samverkan och hjälper deltagarna att identifiera sina svagheter.

Vi har bett SRV, KBM och SPF att redan till den 24 april beskriva respektive avdelning/enhet/sektions verksamhet på en halv A4-sida. I begränsningen visar sig mästaren! För mig är det värdefullt att få se varje ansvarig chef beskriva sin verksamhet. Vi kommer självklart att återkomma med beställningar på fördjupade underlag och analyser.

Transportstyrelseutredningens ordförande Staffan Widlert och jag har också hunnit med att ha ett första möte. Vi enades om att träffas snart igen med alla transportmyndigheterna och Räddningsverket. Det där med transport av farligt gods var inte så enkelt - men jag är säker på att vi hittar bra lösningar som inte äventyrar säkerheten och som tar hänsyn till kundernas behov.

Jag har hunnit med ett möte med KBM:s insynsråd också. Det kändes roligt att få visa upp hur KBM utvecklat sin beredskapsorganisation med allt vad det inbegriper av engagemang från olika delar av KBM. Jag önskar er/oss verkligen lycka till i SAMÖ 08 nästa vecka - när jag kliver in i rollen som övningsledare.

Nu tar jag helg och kopplar av lite med att följa min äldsta killes blogg från resan med transmongoliska järnvägen. Han och hans kompisar är ute på en resa som är minst lika spännande som vår resa mot MSB!

Helena

Inga kommentarer: