torsdag, april 24

Möten, möten och möten

Det pågår ett flitigt utbyte mellan de olika myndigheter som utgör grunden för det som ska bli Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Läs här till exempel en rapport om KBM:s besök på LSC, Lärostödscentrum, en del av Räddningsverket där det uppenbarligen diskuterats e-läromedel.

I morgon som är fredag samlas referensgruppen för första gången i sin helhet. Ett litet förmöte hade informatörerna fredag för en vecka sedan men det mötet var mer informellt och utan dagordning.
Nu träffas för första gången referensgruppen i sin helhet och det kommer att bli många möten innan den gemensamma resan mot en ny myndighet är klar.

Första uppdragsredovisningarna rasslade in idag också, nämligen de kortkorta berättelserna från alla avdelningar/enheter på alla myndigheter som är det första lilla steget för att skapa en överblick och starta arbetet med att ta fram en verksamhetsanalys.
Att beskriva en viktig verksamhet på fem rader är nära nog omöjligt, men alla hade ansträngt sig och hållit dokumenten föredömligt korta.

Det blir en del helgläsning i alla fall för sekretariatet, så mycket som händer i Räddningsverket, i Krisberedskapsmyndigheten och i Styrelsen för psykologiskt försvar.

Inga kommentarer: