fredag, april 18

Livsmedelsverket höjer beredskapen!


Krishantering på kort och lång sikt - Livsmedelsverket beredskapsdagar.

Livsmedelsverket stärker sin krisberedskap. Som en del i detta arbete genomfördes en tvådagarskonferens på Gimo Herrgård med ca 50 personer från myndigheten. Rubriken för konferensen var - Krishantering på kort och lång sikt. Bland dom som talade fanns bland annat Christina Salomonson från Regeringskansliet som informerade om arbetet med krishanteringsfunktionen i Statsrådsberedningen, Thom Thavenius från Rikspolisstyrelsen som delgav sina erfarenheter om omvärldshantering i en föränderlig miljö och MSB-kommitténs Thord Eriksson som informerad och svarade på frågor om Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps samordnande roll före, under och efter en kris.

Thord Eriksson

Inga kommentarer: