torsdag, april 17

Konsultmöte
Margareta Meyer Ridbäck, Mocki Hägg, Ulf Wennerberg tillsammans med Helena Lindberg.

Tre bra konsulter som bistår i arbetet med att ta fram tidsplaner, bemanningspolicies, förankringsstrategier och allt möjligt annat som behövs när man bygger en ny myndighet.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
En hel dag, från morgon till sen kväll satt sekretariatet tillsammans med konsulter och arbetade oss igenom steg för steg, möte för möte. Samråd, referensgruppsmöten, hearings. Hur kan man förankra detta. Intranät? Referensgruppen klar, bra. Nya uppdrag. Arbetsgrupper? Hur ger vi Räddningsverkets chefer feedback från förra veckans möte?
Vad krävs nu för att utveckla förtroendet hos de andra två myndigheterna, Styrelsen för psykologiskt försvar och Krisberedskapsmyndigheten?

I början av detta arbete fanns mest frågor. Nu börjar enstaka av dem klarna.

Inga kommentarer: