onsdag, april 23

Övningar och färdigheter



Under förmiddagen idag hade Thord Eriksson ett bra möte för att förbereda en intervjustudie som gäller samordning, samverkan och gränsdragningsfrågor, tillsammans med konsulten Mocki Hägg. Studien riktar sig till statliga myndigheter, kommuner, landsting, frivilliga och andra aktörer.

Helena Lindberg är övningsledare i två dagar för SAMÖ 2008, Samverkansövningen som under dagen accelerade från IT-attacker till hemska nidingsdåd, rån och tillslag mot pengatransporter. Slut på pengar i bankomaterna.

Under förmiddagen deltog hon och delar av sekretariatet på besöksprogrammet där vi bland annat kunde lyssna på intressanta föreläsningar om IT-attackerna i Estland förra våren och om sårbarheten i våra datasystem.


Räddningsverkets överdirektör Ivar Rönnbäck var också på plats och lyssnade. Han besökte även kommittélokalerna i kvarteret Spektern på eftermiddagen för att diskutera uppdrag till myndigheterna.

Och väl i Spektern kunde man följa övningen inifrån regeringskansliet eftersom RK också deltar, regeringen kallades till extra möten och det hölls en presskonferens vid tretiden.

Ett besök i lägescentralen på KBM runt lunch och sedan till Spektern för att fila på arbetsplanen som ska förankras när referensgruppen kommer på fredag. Övningsledaren Helena Lindberg drabbades dock av ett datavirus och blev kvar i övningen resten av eftermiddagen.

Inga kommentarer: