onsdag, april 16

SAMÖ 2008 och ArmémuseumSAMÖ 2008

Samverkansövningar är en av de aktiviteter regeringen har sagt att den nya Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska arbeta med.
Årets stora samverkansövning SAMÖ 2008 arrangeras nästa vecka. Idag var det pressträff inför den övningen.

Ungefär 3 000 personer deltar och ett 40-tal myndigheter och företag i samverkan kring temat IT-attacker.
Scenariot för årets samverkansövning handlar om organiserade IT-attacker som hotar eller slår ut de finansiella systemen och som kan leda till en förtroendekris i samhället.
Till exempel blir de traditionella betalningssystemens normala funktioner utsatta för mycket svåra störningar. Det är bland annat det och hur aktörerna agerar och samverkar som ska övas i SAMÖ 2008.

Helena Lindberg, ordförande för MSB-kommittén och generaldirektör för Krisberedskapsmyndigheten är övningsledare för SAMÖ 2008.


* * * * * *

På Armémuseum

MSB-kommittén medverkade onsdagen den 16 april i en vårkonferens på temat risk och säkerhet som arrangerades av Sveriges Kommuner och Landstings och OffSÄK/Primo Sverige på Armémuseum i Stockholm.

Thord Eriksson presenterade, diskuterade och svarade på frågor om arbetet med att förbereda och genomföra bildandet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Deltagare i konferensen var ca 130 representanter för offentligt säkerhetsarbete, i huvudsak från olika kommuner och landsting.

Inga kommentarer: