måndag, april 21

Referensgruppen utsedd

Åtta personer från Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten respektive Styrelsen för psykologiskt försvar är nu utsedda och de samlas till första mötet redan nu på fredag.

Vi återkommer till referensgruppen och dess funktion senare, men i all korthet kan man säga att gruppen kommer att utgöra ett viktigt stöd i kommittéarbetet.

Referensgruppen har utsetts av respektive myndighetsledningar och består av följande personer:

Christina Andersson
Anneli Bergholm Söder
Johan Gert
Anna-Karin Hamrén
Magnus Hjort
Göran Lindmark
Katarina Rydberg
Elisabeth Söderberg

Inga kommentarer: