torsdag, april 17

Möte med Transportstyrelsekommittén


Staffan Widlert har uppdraget att utreda "hur man kan inrätta en trafikslagsövergripande organisation för inspektionsverksamhet som rör kontroll av att krav i fråga om säkerhet och skydd inom transportområdet är uppfyllda."

Det vill säga en ny myndighet, Transportinspektionen.


Helena Lindberg och Staffan Widlert träffades idag i samrådsmöte om en svårlöst gränsfråga, nämligen den som handlar om landtransport av farligt gods. Just den frågan har regeringen nämnt i direktiven till MSB-kommittén.

Farligt gods handlar delvis om standard och teknik, metoder och säker hantering av farliga ämnen, delvis om just själva transporten.

Dialogen handlar bland annat om var huvudansvaret för landtransport av farligt gods ska ligga i framtiden.

Transportstyrelseutredningens hemsida hittar man på http://www.transportstyrelseutredningen.se/


Transportinspektionen ska, precis som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, starta den 1 januari 2009.

Inga kommentarer: