onsdag, april 30

Eld och vatten

Så har ännu en vecka gått!
Lite extra fort eftersom det är en kort vecka. Nu hoppas jag att ni alla passar på att njuta av våren och lite välförtjänt ledighet. Och att inte alltför många behöver hålla beredskap eller rycka ut med anledning av de höga flödena eller de gräsbränder som antagligen kommer som ett brev på posten i samband med alla valborgsbål.

Den här veckan har vi mest arbetat internt. Haft möte med Ulf, Mocki och Margareta och stämt av vår arbets- och tidsplan som äntligen är fastställd. Den ligger nu på MSB-kommitténs hemsida.

Margareta, Thord och jag har också träffat SEKO på central nivå för att informera om mitt uppdrag. Nästa vecka blir det SACO:s och ST:s tur att få motsvarande information.

Det är sannerligen inte lätt att hitta tid i allas kalendrar så här års. Därför känns det väldigt bra att kunna slå fast ett antal mötestillfällen i kalendariet som sitter som bilaga till arbetsplanen. Hoppas det håller – för det finns sannerligen inte så mycket luft i planeringen. Titta gärna igenom den.
Jag tror att det kan öka er förståelse för att vi måste arbeta på en övergripande nivå och inte förlora oss i detaljer. Det innebär inte att dessa inte är viktiga – men för att det över huvud taget ska gå ihop måste vi sätta gränser för hur djupt vi nu borrar i olika frågeställningar.

Som tur är kommer ju en tid efter den 1 januari 2009 också.

Thord och Mocki kommer att ägna en hel del tid åt att intervjua företrädare för ett antal myndigheter och organisationer för att få fram ett bra underlag när det gäller förväntningar på MSB och eventuella gränsdragningsproblem.
I mitt uppdrag ingår ju att redovisa en sådan utredning.

Thord har också deltagit i Krisberedskapsmyndighetens sammankomst med ett antal myndighetschefer ute på SAAB i Järfälla. Och jag kommer själv att göra det två dagar nästa vecka.
Bland annat berättar KBM där om den nationella portalen för krisinformation – http://www.krisinformation.se/ – som nu tas i drift. Roligt att man kommit så långt och att vi kan fortsätta att utveckla krisinformationsfrågorna i MSB. Värdefullt också att fånga in synpunkter och tankar kring detta från andra myndigheter som har uppgifter inom krisberedskapsområdet.

Björn har mest fått ägna sig åt att bottna i finansiella frågor. Vi ska ju snart ha ett förslag till budgetunderlag framme och det är jätteviktigt att vi kan presentera ett ordentligt faktaunderlag när vi har vårt första sammanträde i kommittén.
Det handlar dels om MSB:s förvaltningsanslag dels om de sk 7:5-pengarna som KBM fördelar bl.a. till SRV och SPF men också själv får del av. Vi ska se om vi inte kan lämna förslag till en förenklad hantering!

Med dessa ord önskar jag er nu en riktigt skön valborgs/första maj/kristi himmelsfärdshelg.

Helena

Inga kommentarer: