fredag, april 25

Tänk om tiden stod still!
Ännu en vecka av byggande av vår nya myndighet MSB. Och en vecka där våren slagit till med full kraft. Tänk om man kunde hejda tiden - då kanske vi skulle haft tid i MSB-kommittén att njuta av den vackra körsbärsträdsblommningen i Kungsträdgården. Och så hade vi kunnat få lite mera tid för eftertanke och reflektion. Men å andra sidan hade vi varit lite längre från resultatet av vårt bygge och från alla de besked som ni går och väntar på. Så det kanske trots allt är bra att tiden inte står still utan snurrar fortare och fortare.

Den här veckan har vi bl.a. använt tiden till att konsolidera vår ca 15 sidor långa arbets- och tidplan för att kunna diskutera den i mötet med referensgruppen idag. Jag hoppas att den kan fastställas av mig lagom till Valborg - och då ska den läggas ut på vår hemsida. Just det - vi har haft vårt första möte i referensgruppen idag. Även där flög tiden. Vi började klockan 10.00 och när klockan var 15 kändes det som vi hade kunnat fortsätta i många timmar till. Ett jättebra möte med Göran Lindmark, Anneli Bergholm Söder, Johan Gert, Magnus Hjort, Katarina Rydberg, Christina Andersson, Anna-Karin Hamrén och Elisabeth Söderberg. Alla i sekretariatet var med också.

Tänkte ni på att jag inte skrev något myndighetsnamn efter respektive personnamn? Det beror helt enkelt på att medlemmarna i referensgruppen representerar sig själva i egenskap av personer med god helhetssyn över verksamheterna. De är visserligen utsedda av sina respektive ledningar men är mitt stöd i arbetet med att bygga MSB. En myndighet bygger man ju inte ensam. Och även om jag får hjälp av myndigheterna med underlagsframtagande och av konsulter behöver jag ha ett bollplank. Så referensgruppen ska ses just som det - mitt forum för att bolla frågor, pröva tankar och kvalitetssäkra olika frågeställningar. Informationsceheferna i referensgruppen har jag också bett att hjälpa till med att hålla er informerade ute på myndigheterna.

Vi kunde konstatera att det är mycket som ska göras i den första fasen av vårt arbete som jag beräknar sträcker sig till slutet av maj. Det handlar om att samla in underlag för den verskamhetsanalys som därefter ska resultera i en organisationsstruktur. Vi identifierade ett antal frågeställningar där MSB-kommittén behöver fördjupade underlag från myndigheterna och jag har bad referensgruppen om utkast till uppdragsbeskrivningar redan till nästa vecka.

Jag kanske också - för att undvika ryktesspridning - ska säga att uppdragen att leda de olika projekten eller att ingå i referensgruppen eller sekretariatet inte ska ses som någon garanti för framtida chefsbefattningar i MSB. De frågorna kommer att hanteras helt enligt det arbetsrättsliga regelverket.

Innan jag önskar er en trevlig helg måste jag också tacka alla som bidragit till att göra SAMÖ 08 till en lyckad och uppskattad övning. Jag har fått många positiva kommentarer i egenskap av övningsledare under dessa två intensiva dagar. Det där ska vi fortsätta med i MSB!

Helena
Bilden på regeringskansliet i motspelet, utlokaliserad i Sollefteå, har Erik Löfgren, pressansvarig på KBM, tagit.

Inga kommentarer: