måndag, april 28

Planera, strukturera, organisera

Måndag är planeringsdag.
Hela förmiddagen satt sekretariatet plus konsulter i detaljplanering, varpå alla skyndade åt olika håll för diverse uppgifter.
Minnesanteckningar från fredagens möte med referensgruppen utskickade. Arbetsplan och tidsplan är strax mogna att offentliggöra, det är endast detaljer som återstår att göra. Sannolikt läggs planen ut onsdag.
Fler uppdrag är nu på gång. I morgon kommer det en sammanställning här på bloggen vilka uppdrag som är utlagda, nästa vecka kommer det flera.

Ett uppdrag är levererat, nämligen det som handlade om att ge en kortfattad beskrivning av alla verksamheter. Det blev väldigt många sidor som är en bra grund för processen att göra en god verksamhetsanalys.

Eva

Inga kommentarer: