torsdag, april 24

Länsstyrelsen i Örebro län besöker MSB-kommittén

Personal från staben på Länsstyrelsen i Örebro län var i dag på besök i soliga Stockholm och hade vägarna förbi MSB:s kommittélokaler på Regeringsgatan.
Sekretariatet informerade om arbetet och tog emot synpunkter som kommittén tar med sig under det fortsatta arbetet med bildandet av MSB. Bl.a. uttrycktes hopp om att MSB som en samordnande aktör kommer att kunna ge länsstyrelserna ett samlat stöd framöver.


Susanne

Inga kommentarer: