tisdag, april 22

Två nya uppdrag

KBM, SRV och SPF har gemensamt tagit fram nulägesredovisningar inom de fyra administrativa områdena ekonomiadministrativt system, personaladministrativt system, arkiv och dokumenthanteringssystem samt IT-infrastruktur och IT-säkerhet.

Nulägesredovisningarna har överlämnats till organisationskommittén som använt dessa som grund för fortsatta uppdrag inom områdena ekonomi- och personaladministration vilka skickats ut till myndigheterna idag.
Därutöver planeras ytterligare uppdrag inom områdena ärende- och dokumenthantering, reseadministration och IT-drift.

De två nya uppdragen som har utgått i dag:
Lennart Hansson-Böe ansvarar för det personaladministrativa uppdraget och Erik Henrikssson för det uppdrag som handlar om ekonomiadministrativa frågor.
Uppdragen redovisas i sin helhet på MSB-kommitténs hemsida under sidan Aktuellt (det kan dröja någon dag innan dokumenten lagts upp av webbredaktörerna på kommittéservice.)

Björn Myrberg

Inga kommentarer: