söndag, juni 15

Att mötas och att skiljas

En intensiv vecka kan läggas till handlingarna. En vecka som präglats av möten, möten och åter möten. Och mitt emellan alla dessa viktiga professionella möten ett kort avbrott för ett personligt farväl. Ett farväl av en älskad mormor som efter ett 99 år långt och rikt liv lämnat oss, barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Och faktiskt också bästa jämnåriga väninnan och yngste brodern 94 år. Alla vi samlades i Lidingö kyrka i tisdags för att hedra henne och följa henne till den sista vilan. Märkligt hur man kan växla mellan olika roller - men det gick faktiskt alldeles utmärkt att lägga mötet med referensgruppen och vår organisationskonsult Gunilla Bruun åt sidan för ett tag.
Vi hade ägnat måndagens eftermiddag och kväll till att ute på Lidingö diskutera och "provtrycka", det vill säga stämma av MSB:s organisationsstruktur, ett arbete till vilket vi adjungerat våra två chefsjurister Key Hedström och Maria Broms Hagelin.
.
Sekretariatet och jag fick ett kvitto på att våra tankar och idéer är tillräckligt bra att bygga vidare på. För det är just så man ska se saken - det vi presenterar nästa vecka är en struktur för det fortsatta arbetet - en organisationsskiss som nu ska ligga till grund för rekryteringen av de högsta cheferna. Det innebär att vi än så länge endast resonerar på avdelningsnivå och att enskilda medarbetare och för den delen blivande enhetschefer inte kommer att få något definitivt besked den 19 juni när jag kl. 10.00 presenterar MSB:s lokalisering och dess organisationsstruktur. Arbetet med den fortsatta utformningen av organisationen fortsätter således och jag hoppas kunna ta hjälp i detta av de högsta cheferna när de rekryterats efter sommaren. Tidplanen håller.

Möten med facken har vi också haft. Ett sådant ägde rum i måndags förmiddag när vi tillsammans med de centrala facken, Margareta Meyer Ridbäck och personalcheferna träffade de lokala facken i Försvarsdepartementets lokaler vid Gustav Adolfs torg. Jag informerade bland annat om vårt värdegrundsarbete och om den process vi nu är mitt uppe i. Ett viktigt ämne var också hur vi ska kunna ge de lokala facken större insyn i vårt arbete. Glädjande nog kunde vi enas om en ordning där vi samtidigt som vi informerar de centrala facken tar hjälp av personalcheferna i respektive myndighet som lämnar motsvarande information till de lokala facken.
.
Onsdagen var något av en examensdag. Då var det dags för KBM:s årliga mål- och resultatdialog med statssekreteraren i Försvarsdepartementet. Min första och sista dialog avseende KBM - efter årsskiftet finns ju inte KBM längre trots ett gott betyg! Innan dialogen deltog jag i ett möte med anledning av Riksrevisionens granskning av regeringens arbete med att utveckla och förstärka samhällets krisberedskap. En rapport som innehöll en hel del kritik, men då ska man ha klart för sig att en revision är en undersökning av sakernas tillstånd vid ett visst givet tillfälle. Jag är övertygad om att krisberedskapen kommer att utvecklas ännu mer när vi får MSB på plats och kunnat genomföra alla de åtgärder som regeringen presenterade i mars i år i sin proposition Stärkt krisberedskap - för säkerhets skull. En hel del av de frågor Riksrevisionen pekade på är frågor som KBM drivit, men som först i och med propositionen fått sin lösning. En sådan är till exempel föreskriftsrätt på risk- och sårbarhetsanalysområdet.
Onsdagen avslutades med ett möte med Sven Lindgren, regeringens utredare/förhandlingsman för att finna annan huvudman till verksamhet i Skövde och Rosersberg. För honom är det ju viktigt att få grepp om vilken dimensionering vi bedömer att MSB behöver ha både på sina egna anläggningar och på upphandlingen av andra utförare.
.
Så kom då torsdagen och jag förordnades av regeringen till generaldirektör och chef för Räddningsverket med tillträde den 1 juli. Visst är det berättigat att ställa sig frågan hur jag ska gå i mål med mina tre uppdrag. Men jag tar naturligtvis hjälp av de två överdirektörerna i SRV och KBM. Och fördelarna med denna ordning är att det skapar likvärdiga förutsättningar för de två stora myndigheterna som ingår i den nuvarande processen.
Vartefter tiden lider på detta år blir det alltmer uppenbart att frågor i de båda myndigheterna måste samordnas med MSB-kommittén eftersom olika vägval binder upp MSB. Därför känns det naturligt att vara chef både för KBM och för SRV. Torsdagen ägnade jag också åt möten med de tre centrala facken och med riksdagsledamöter för Alliansen (Värmlandsbänken). Utformningen av MSB engagerar många - och det känns roligt.
.
Tyvärr innebar alla dessa möten att jag inte hade tillfälle att under dagen delta i KBM:s sommarfest för all personal. Men jag reparerade detta med besked genom att dansa och vara kvar till efter midnatt på den fantastiskt trevliga och goda middag som tillagats av en grupp medarbetare. Maten, dekoren, drinkarna och underhållningen - allt detta stod duktiga KBM:are för. Och ovanpå allt en sällsynt kreativitet vad gäller limerickar. Jag kunde som enväldig domare kora en vinnare som uppfyllde alla kriterier - en ort, tre rim och gärna lite lätt skabröst innehåll. Domaren från Madrid (min uppväxtstad) eller juristen från Ekerö (min hemkommun) hade inte en chans mot brandmannen från Sandö.
.
Veckan avslutades med ett besök i KBM:s chefsgrupp till vilken också cheferna i Styrelsen för psykologiskt försvar bjudits in. Där redogjorde jag för vilken information som nu delgivits de tre facken, dvs. lokaliseringsfrågan, organisationsstrukturen och det identifierade rekryteringsbehovet av högsta cheferna inklusive kravprofilerna. Eftersom förhandlingen med de centrala facken inte avslutas förrän tidigast på tisdag nästa vecka är cheferna förhindrade att nu sprida informationen.
Jag räknar med att kunna delge alla medarbetare genom webbutsändning den 19 juni kl. 10.00 - i enlighet med tidplanen. Direkt efter mitt möte med KBM:s chefer begav jag mig till Karlstad. Där hade jag möjlighet att på eftermiddagen ge samma information till Göran Gunnarsson och cheferna i ledningsgruppen. Det var också trevligt att dagen efter mitt förordnande som chef för SRV från den 1 juli kunna tacka Göran för ett gott samarbete under den här tiden och möta SRV:s chefsgrupp. Jag ska nu planera in ett antal besök i Karlstad efter den 1 juli.
Nu skiljs vi för denna gång för att mötas den 19 juni.
Helena
.

1 kommentar:

Martin, Peter sa...

Hej

Här kan ni se en liten vinkling om samhällsskydd, ett embryo till en annorlunda diskussion om förebyggande arbete och skydd mot olyckor:

http://www.jamstalldhetsverket.blogspot.com

mvh

Martin Johanson
Peter Nilsson