torsdag, juni 12

Helena Lindberg GD för Räddningsverket

Regeringen utsåg i morse Helena Lindberg till GD även för Statens Räddningsverk fr o m 1 juli när Göran Gunnarsson slutar. Det betyder att hon är GD för Krisberedskapsmyndigheten, SRV - samt den blivande MSB.

I praktiken delegerar hon allt som är möjligt att delegera av den dagliga praktiska verksamheten till respektive överdirektörer; Nils SvartzKBM och Ivar Rönnbäck på SRV. Fokus är inriktat på den nya myndigheten varför hon (och MSB-sekretariatet), arbetar från kommittélokalerna.

Igår arbetade alla till närmare tio på kvällen. Idag har flera givande möten ägt rum, med de centrala facken, med riksdagsledamöterna från allianspartierna i Värmland.
På schemat i morgon fredag står bland annat möten med cheferna i KBM i Stockholm respektive Räddningsverket i Karlstad.

Nu läggs de sista bitarna på plats för en grov organisation och allt annat som presenteras den 19 juni, klockan 10 för alla medarbetare i de tre myndigheterna och strax efter lunch för omvärlden och medierna. Det betyder fackliga samtal och förankringsprocesser.

Vi vet att det går rykten, många frågar, många undrar självklart. Svaret från MSB-kommittén och dess sekretariat är emellertid stenhård - inga kommentarer.
Medarbetarna ska få informationen först.

1 kommentar:

JTE sa...

Jag uppskattar den hållningen rörande informationen.