torsdag, juni 26

Lediga jobb

Annonserna om lediga jobb som avdelningschefer, verksamhetschef på Revinge och Sandö samt strategiska ledningsfunktioner gick ut idag. Totalt utlyses just nu elva befattningar externt och en internt.

Kravprofilerna är utlagda på MSB-kommittens hemsida under fliken "lediga jobb" . Där framgår också var respektive befattning har sin placering.

Samtliga befattningar är tillsvidareanställningar med tidsbegränsade chefsförordnanden. Du ska vara svensk medborgare och klara säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.

Rekryteringen kan avbrytas om en sökande som har verksamhetsövergång på motsvarande nivå uppfyller kravprofilen. Verksamhetsövergång kan vara aktuellt för medarbetare från de tre myndigheter som ska läggas ned.

Namnen på avdelningar, skolverksamhet och enheter är arbetsnamn och kan komma att ändras! Avdelningarna kommer att ha verksamhet på flera orter.

Sista ansökningsdag är 8 augusti och ansökan ska vara skriftlig. Skicka den till MSB-kommittén vars adress framgår på hemsidan.

Just nu söker vi fem avdelningschefer, två verksamhetschefer, en HR-direktör, en ekonomi- och planeringsdirektör, en kommunikationsdirektör och en chefsjurist som även är chef för rättsenheten.

Befattningen som personalchef med placering i Karlstad utlyses också och kommer att besättas efter intresseanmälan.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Synd att det inte blev en skolchef på avdelningschefsnivå utan att vara underställd en avdelning. Nu skiljs inte beställar och utförar funktionen. Vidare blir det svårare att allokera lärare mm.

MSB-kommittén sa...

Verksamhetschef.
Det ska ses som en markering att inte skolchef eller enhetschef blev namnet utan verksamhetschef. Uppdraget är sannolikt att bli bredare, det finns utvecklingspotential i Revinge och på Sandö. Dessutom kommer exempelvis vissa delar av Rakel (de som idag finns i Sollefteå)flytta till Sandö, kanske även telefonväxeln, osv

Beställar -utförarfunktionen utreds, sista ordet är inte sagt i den frågan.

Hur menar du; Svårt att allokera lärare? Förklara gärna vad som skulle försämra läget jämfört med idag.
Eller ännu hellre; hör av dig - epost, telefon - så man får prata igenom saken ordentligt.

Eva svarade

Anonym sa...

Menar att med en "skolchef" så hade det blivit lättare att samordna och tillfälligt flytta lärare. Glömde mitt namn innan./Robert Jönsson LTH

Anonym sa...

Jag har läst igenom alla platsannonser, beskrivning av organisation mm och försökt hitta ordet jämställdhet någonstans men inte lyckats hitta det. Innebär det att jämställdhet inte kommer att vara en viktig fråga i den nya myndigheten?
Idag finns en jämställdhetsstrateg placerad direkt under gd på Räddningsverket. Det vill jag mena visar hur viktig de frågorna har varit på Räddningsverket och att de inte bör gömmas någonstans långt ner i en personalavdelning.

MSB-kommittén sa...

Till Robert Jönsson i Lund först:
OK. Din synpunkt är noterad. En vits är ju att skapa utrymme för rörlighet, projekt, etc Alltså ett tvärsektoriellt arbetssätt. I det ingår givetvis att lärare ska kunna röra på sig. Både på Revinge och Sandö blir verksamheten alltså bredare, vilket sannolikt kommer berika samarbetet med LTH. Men avvakta en smula innan dom faller, vi arbetar än så länge med den grundläggande organisationsstrukturen.
I mitten av september har vi en första bild av enheter och dimensionering, i slutet av oktober på detaljnivå.
* * *
Sen om jämställdhet:
I varje befattning finns en referens till Värdegrunden; öppen, kompetent och drivande.

Läs den utvecklade värdegrundsberättelsen så ser du att jämställdhet, men också mångfald i alla bemärkelser, är en viktig komponent för helheten.

Alla borde läsa den där värdegrunden för den är ett styrdokument som ska ändras i takt med att fler och fler människor involveras i den. Men referensen till den är inte en tillfällighet, den är i högsta grad medveten.

Jämställdhet är alltså viktigt, ja. Mångfald är viktigt. Hur många chefer har en invandrarbakgrund till exempel? Eller hur kan vi arbeta strategiskt med tillgängligheten för funktionshindrade? Acceptansen för olika sexuell läggning, ett positivt bemötande av människor med skild religionsuppfattning, etnisk bakgrund eller varför inte småbarnsföräldrar?
Den nya myndigheten kommer att arbeta tvärsektoriellt med många olika typer av strategiska frågor där mångfalden är en, miljön en annan, samordning och samverkan en tredje och kommunikation en fjärde för att ta några exempel. Det finns säkert fler exempel på den typen av frågor som ingalunda göms eller glöms, men organisatoriskt inte liknar det förgångna.

Läs värdegrunden och kom gärna med synpunkter på den! Du hittar den under fliken Aktuell/Rapporter på hemsidan.

Den ligger också som länk under alla befattningsbeskrivningarna på sökajobbsidan.Eva