torsdag, juni 19

MSB kraftsamlar i Karlstad och i Stockholm


Pressmeddelande 19 juni 2008:

Idag presenterar MSB-kommittén översiktligt hur den nya Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska organiseras.

- Det blir en kraftsamling i Karlstad och i Stockholm. Viss verksamhet kan komma att flyttas även till Revinge respektive Sandö, säger Helena Lindberg, som leder den organisationskommitté som ansvarar för att MSB ska komma igång den 1 januari 2009.

- För att stärka samhällsskyddet och beredskapen mot olyckor och kriser behöver vi föra samman de skilda kompetenser som idag finns spridda på nio olika orter.
- Det finns ett sparkrav också, men det huvudsakliga motivet är synergieffekterna. Nu samlas allt från vardagsolyckor till katastrofer och krishantering i en sammanhållen myndighet. Målet är ett tryggare och säkrare samhälle där alla tar ansvar för olyckor och kriser, små eller stora, säger Helena Lindberg.

Beslutet innebär att MSB inte kommer att driva någon verksamhet i Sollefteå, Karlskoga och endast i begränsad omfattning i Kristinehamn. Verksamheten på de tre orterna flyttas till Stockholm, Karlstad, Revinge eller Sandö.
Rekryteringen av de första cheferna påbörjas efter midsommar.

Mer information finns på www.sou.gov.se/msb.

Bakgrund:
Riksdagen beslutade den 20 maj att lägga ned Styrelsen för psykologiskt försvar, Krisberedskapsmyndigheten och Statens räddningsverk den sista december 2008. De tre myndigheterna bedriver idag verksamhet på nio orter med cirka 1 100 anställda. Ansvaret för hantering av olyckor och kriser samlas i en ny myndighet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som kommer att ha mellan 700 och 800 anställda. En särskild förhandlare är utsedd för att utreda framtiden för skolorna i Rosersberg respektive Skövde.

1 kommentar:

James sa...

Bra jobbat!