lördag, juni 28

Att resa


Det är nu ett tag sedan jag summerade den sista tidens arbete i MSB-kommittén. Det har som vanligt varit intensiva och arbetsfyllda veckor. Men denna gång också med inslag av vemod. För även om blicken måste riktas framåt kan jag inte bortse från det MSB-kommittén lämnar bakom sig på den anträdda resan mot en ny myndighet.
Att lämna tre orter, Sollefteå, Karlskoga och Kristinehamn har naturligtvis sitt pris. Även om verksamheten ska följa med till Karlstad och Sandö i första hand så är det inte säkert att enskilda medarbetare vill eller kan ta det steget. För en KBM-medarbetare i Sollefteå vars arbetsuppgifter förs till Karlstad är det steget, den resan, naturligtvis oändligt mycket större än för den medarbetare i SRV vars verksamhet förs från Kristinehamn eller Karlskoga till MSB.

Icke desto mindre är jag övertygad om att mina beslut i lokaliseringsfrågan lägger en långsiktigt hållbar grund för MSB. Vi för nu samman olika kompetenser och sätt att arbeta på till starka kunskapskluster. Det ger utvecklingsmöjligheter och synergier som jag vet kommer tillföra den energi till krisberedskapsarbetet som behövs för att MSB ska lyckas med uppdraget. I MSB ska vi arbeta just med det förhållningssättet, att ge energi, att driva på och utveckla samhällsskyddet och beredskapen.
Samlokaliseringarna bäddar helt enkelt för en kraftsamling. Jag vet också att vi på detta sätt underlättar formandet av den nya gemensamma myndighetskulturen.
Dagen före midsommar kom beskedet. Samtidigt presenterade jag MSB:s organisationsstruktur. Den ligger till grund för de rekryteringar jag nu genomför av de högsta cheferna. Annonsen kom ut den 26 juni och vi håller vår tidplan. Det betyder att 5 avdelningschefer, en chefsjurist, en HR-direktör, en ekonomi- och planeringsdirektör, en kommunikationsdirektör och två verksamhetschefer till Revinge och Sandö externrekryteras. MSB:s överdirektör anställs av regeringen och det är min förhoppning att alla dessa rekryteringar ska vara klara till månadsskiftet augusti/september.
Jag förstår den osäkerhet som nu kan finnas hos den enskilde medarbetaren. Än så länge är det oklart var i organisationen de olika sakfrågorna ska höra hemma eftersom vi reser i etapper mot vårt mål. MSB-kommittén fortsätter helt enkelt nu med utformandet av detaljorganisationen.
Enligt tidplanen ska den vara klar kring mitten av september då vi också kan påbörja rekryteringen av enhetschefer. Jag har dock bedömt att jag redan nu har behov av en personalchef - så även den befattningen är föremål för tillsättning nu. Det sker genom en intern utlysning, i enlighet med vår bemanningspolicy. Skälet till att jag går före med denna rekrytering är att vi under hösten kommer att arbeta intensivt med bemanningen av MSB. Det är ett stort pussel som ska läggas, intresseanmälningar ska hanteras, kravprofiler tas fram och urvalen göras etc.. I det arbetet känns det tryggt att ha en erfaren personalchef med.
Under några dagar har jag varit på resande fot.
Först för att informera chefsgrupperna i de tre myndigheterna så att de skulle stå rustade att möta frågor och reaktioner från sina medarbetare den 19 juni. Därefter - efter den 19 juni - bar det av till Sollefteå en dag och Karlskoga och Kristinehamn dagen därpå. För mig var det angeläget att följa upp den envägskommunikation som en webbutsändning ofrånkomligen leder till, med personliga möten. De mötena gav också möjlighet till dialog och till att fördjupa och anpassa informationen till mottagarkretsen. De frågor medarbetare och chefer i Sollefteå, Karlskoga och Kristinehamn brottas med är ju av olika karaktär. Jag kunde också konstatera att beredskapen att hantera beskeden var väldigt olika på de olika orterna. Föga förvånande mötte jag en rad olika känslor, allt ifrån sorg och ilska till positiva och glada reaktioner. Jag har stor förståelse för alla dessa reaktioner och min ambition är att jag genom tydlig information och med stöd av cheferna i de berörda myndigheterna ska kunna bidra till en omställning för den enskilde som blir så bra som möjligt.
Igår var jag på KMB i Stockholm och nästa vecka bär det av till Karlstad. Den 1 juli tillträder jag som chef för Räddningsverket och jag kommer att ägna den veckan åt att fördjupa min kunskap och kännedom om både verksamhet och medarbetare i Räddningsverket. Så i resandet fortsätter som ni ser!
Med dessa ord önskar jag er alla en riktigt skön sommar.
Helena

1 kommentar:

Anonym sa...

"För mig var det angeläget att följa upp den envägskommunikation som en webbutsändning ofrånkomligen leder till, med personliga möten" ???
Men det blev ju mest bara en monolig vid ditt sk personliga möte.