fredag, juni 6

Fler redovisade uppdrag

Alla redovisade uppdrag ligger nu på msb-kommitténs hemsida. Under fliken "Aktuellt" hittar man nu:

  • Bemanningspolicy
  • Värdegrund och berättelse
  • Uppdrag, hittills 19 till antalet med ett antal deluppdrag. Det 19:e uppdraget gick ut igår och ännu inte anslagits på hemsidan. Det handlar om att ta fram en grafisk identitet för MSB, logotyp, grafisk manual för stilsorter, färger och så vidare. Det uppdraget läggs ut på måndag.
  • Redovisade uppdrag, en stor mängd - alla vi fått in ligger nu ute.

Alla ni som nu slitit för att under väldigt kort tid ta fram underlag;
varmt tack.

Det kommer att komma en respons på redovisningarna, vi arbetar för högtryck för att kunna ge feedback snarast. I några fall kommer det behövas kompletteringar, i andra fall har processen att ta fram underlag tydliggjort problem som ska lösas. Ytterligare andra har löst problem eller rett ut frågor som behövde redas ut.

Eva

Inga kommentarer: