torsdag, juni 19

Uppdateringar på hemsidan

På hemsidan www.sou.gov.se/msb finns info och pressmeddelande.
Frågor och svar är uppdaterad ma av dagens presentationer.
Under fliken Aktuellt återfinns en organisationsskiss bland annat.
Chefsrekryteringarna startar nästa vecka.

Relativt stort mediaintresse främst i Värmland och Västernorrland men även en del i Skåne.
Välfylld dag eftersom fler än media är intresserade.

Till alla medarbetare i Räddningverket, Krisberedskapsmyndigheten och i Styrelsen för psykologiskt försvar - men också alla andra som följer tillblivelsen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, msb, önskas nu en vilsam midsommarhelg.

I all hast

ER

Inga kommentarer: