söndag, juni 1

Examenstider

Så har vi vänt blad i kalendern och skriver nu juni månad. En månad då mycket ska avslutas innan sommarstiltjen sätter in och en månad som för många innebär att man tar ett steg vidare i livet. Jag tänker inte minst på alla studenter som flockats på gator och torg i Stockholm. Med dånande discomusik har de passerat MSB-kommitténs lokaler. Och även vi har väl känt av att det råder lite av examenstider för MSB-kommittén och dess arbetsgrupper.


Exakt två månader har gått sedan vi började och i veckan som gick kom en stor del av uppdragsredovisningarna in. Vi läser och begrundar och jag känner mig väldigt glad över att arbetet flutit så bra mellan myndigheterna. För det ska jag inte sticka under stol med - en tanke jag haft med uppdragen har varit att påbörja integrationen mellan medarbetare i SRV, KBM och SPF. Så förutom att MSB-kommittén får ett gediget och väl genomarbetat underlag för olika vägval så har man lärt känna varandra och varandras sakfrågor ute på myndigheterna. I vissa frågor har det gått lätt och i andra har det varit svårare. Inte minst i det stora uppdraget kring MSB:s operativa verksamhet har det kärvat lite i att hitta samsyn. Men glädjande nog har arbetsgruppen sagt att de fortsätter sitt arbete i syfte att nå en samsyn. Ja - det är inte lätt att kompromissa med sina hjärtefrågor! Och kompromisser slutar gärna i att alla parter känner sig ungefär lika missnöjda. Jag är dock ganska säker på att det går att hitta lösningar som medför synergier och förbättringar utifrån allas infallsvinklar. Arbetet får fortsätta helt enkelt.


I MSB-kommittén jobbar vi nu med att forma organisationsstrukturen. Vi träffas den 9 juni på eftermiddagen med referensgruppen och chefsjuristerna för att diskutera hur vi resonerar i kommittén. Det betyder att vi nu börjar se konturerna av MSB och var MSB ska bedriva verksamhet. En del av dessa tankar hoppas vi kunna dela med oss av inför det möte vi har den 9 juni på förmiddagen med både de centrala och de lokala facken. Ja som sagt - något av ett examensprov!


I veckan som gick besökte vi Revinge och fick ta del av den skånska gästfriheten. Det innebar att vi både matades med bra information om verksamheten på skolan, tankar om framtidens utbildningsverksamhet och med fantastiskt god mat. På kvällen var bitr. regementschefen värd på P7:s officersmäss. P7 och skolan i Revinge har ett utvecklat och nära samarbete som vi fick höra mer om.


Med på middagen var också företrädare för de olika deltagarna i ett samarbetsprojekt för att skapa ett Center of Excellence i Skåne. (Länken leder till en bakgrundsbeskrivning i pdf-format.)
Det är ett Center of Excellence som spänner bågen ordentligt och siktar på Europa som målgrupp för verksamheten. Fokus ligger på utbildnings- och övningsverksamhet med bidrag från såväl industrin, akademin och det offentliga Sverige. På Börshuset i Malmö hade vi chansen att diskutera dessa frågor med företrädare för en rad olika intressenter i detta nätverk. Till exempel Malmö stad som företräddes av Ilmar Reepalu, landshövdingen Göran Thunhammar, Pia Kinhult, ordförande i regionala tillväxtnämnden i Skåne, Anders Axelsson, rektor för Lunds Tekniska Högskola, Gunilla Fransson, nyutnämnd vd för Saab Security AB som specialiserar sig på civila säkerhetslösningar m.fl. Region Skåne håller ihop projektet.
Att vi i Sverige kan ha mycket att bidra med när det gäller utbildnings- och övningsverksamhet fick vi omedelbara bevis på när vi checkade in på Revingeskolans trevliga och bekväma rum. I vår korridor bodde en holländsk regions deltidsmannabrandkår som var uppe med egna brandbilar för att träna och öva på Revingeskolan.


I veckan som gått deltog jag också tillsammans med Göran Gunnarsson på Räddningsverkets "Nöjd-Kund-Dag". Det var värdefullt att höra både om den kundundersökning som Räddningsverket har låtit göra och hur deltagarna resonerade. Möjligen saknade diskussionerna med mitt sätt att se det lite koppling till MSB:s verksamhet. Men det är kanske inte så konstigt att resonemangen utgick från ett Räddningsverksperspektiv. MSB är ju inte formad än! Men det gav mig en bekräftelse på det jag redan konstaterat - vikten av att kommunicera både internt och externt. Vi kommer att få lägga mycket fokus på detta under MSB:s första verksamhetsår.
Att nå ut och nå fram till sina målgrupper blir en strategisk fråga. Och en sak kan vi vara säkra på - MSB och MSB:s medarbetare kommer att värderas och betygsättas av omvärlden från dag ett. Examenstiden tar aldrig slut helt enkelt. Därför lägger vi nu stor vikt vid utformningen av kravprofilerna till de högsta cheferna - de som ska rekryteras under augusti/september. MSB ska vara en kompetent och drivande myndighet. Omvärlden kommer att ha krav på oss, att vi har specialister och generalister, dvs. en kompetensbredd som väcker respekt och som visar respekt. En myndighet som ger energi i samarbetet med andra aktörer, som fungerar som motor som tillför kraft i arbetet med samhällsskydd och beredskap.

För att vi ska bestå examensprovet måste MSB vara en öppen, kompetent och drivande myndighet med fokus på individen och samhället. Mer om detta kan ni läsa om i den utvecklade berättelsen om MSB-kommitténs värdegrund på hemsidan.

Helena

3 kommentarer:

JTE sa...

Tycker ni inte att det är väldigt tråkigt att uppdrag redovisas på en myndighets papper med bara den myndighetens logo? Uppdragen genomförs precis som du skriver av alla 3 myndigheterna och så svårt är det inte att copy/paste för att få till alla 3 myndigheternas logga på dokumenten? Med tanke på "korridorssnacket" om uppdragen så känns det dessutom som att detta är en medveten handling vilket är jättetråkigt!

Jte sa...

Jag tycker det är jättebra att uppdragen görs ihop av myndigheterna! Därför blir jag lite förundrad då jag ser att de är redovisade så är det bara en myndighets logga på. Jag menar alla 3 har ju bidragit till innehållet och så svårt är det inte med copy/paste så att alla loggorna är på plats. Lägger man dessutom till det här till det "korridorssnack" som florerar så känns det nästan som om det är en medveten handling att inte sätta de andra myndigheternas loggor på dokumenten.. Har ni några synpunkter på det?

MSB-kommittén sa...

Hej JTE.

Som tur är så är det varken positioneringar eller en trend. Låt oss oss nu se bakom ytan:
En del uppdrag har redovisats på papper med alla tre logotyperna, andra med endast en av dem.

Läser man uppdragsredovisningarna framgår det tämligen klart var myndigheterna kan ha skiljaktigheter som de inte riktigt lyckats bottna i, men också att det finns en vilja att lösa uppdrag tillsammans.

Jag tror det är bra om vi kan överse med varandras misstag alldeles oavsett om det handlar om logotyper eller annat.

Många arbetar nu i hög fart för att det ska bli bra, då måste vi överse med misstagen också, så vi kan lära av dem.
Tror du inte att det där med logotyperna ofta är en rent praktisk fråga - det tar en massa extra tid att hinna få fram papper med alla tre myndigheternas logotyper på, alltså blir det ett brevhuvud från den myndighet som råkar ansvara för pennan!

Det gissar i alla fall Eva som skrev detta svaret.