fredag, juni 20

Länkar till aktuella pm

Här ligger de bakgrunds-pm som beskriver organisationsstrukturen, sammanfattning av beslutet, samt vilka bedömningar som ligger till grund för beslutet av verksamhetsorter.

Den övergripande organisationsstrukturen ligger under fliken aktuellt på hemsidan.

På hemsidan under fliken "Aktuellt", kommer dessa pm senare även att länkas från fliken "rapporter" som också återfinns under "Aktuellt".
PM MSB Verksamhetsorter
PM MSB Organisationsstruktur


Under fliken Frågor och svar finns nu också aktuell uppdaterad information.

Kommentera gärna och ställ fler frågor, här i kommentarsfältet på bloggen är enklast och snabbast. Det finns även en förslagslåda på hemsidan vars funktion haltar något men allt som skrivs kommer fram, även om avsändaren ofta får ett felmeddelande! Skriv emailadress får du en bekräftelse på att det har kommit fram och blivit läst.
Det går också bra att skicka epost till någon av oss i kommitténs sekretariat efter principen fornamn.efternamn@defence.ministry.se.

Rekrytering av tolv chefer till MSB
Nästa vecka - den 26 juni - påbörjas rekryteringen av fem avdelningschefer, cheferna för MSB Sandö respektive MSB Revinge, de tre strategiska ledningsfunktionerna och chefsjurist.
Dessa elva befattningar utlyses externt. Annonsering kommer att ske i tre dagstidningar, DN, SvD och NWT och sista ansökningsdag är 8 augusti.

hemsidan kommer en ny flik att dyka upp; "lediga jobb". Där kommer kravbeskrivningar på lediga befattningar återfinnas nu och i framtiden.

En tolfte befattning tillsätts också nu, och rekryteras internt genom intresseanmälan i enlighet med bemanningspolicyn, nämligen personalchef. Den person som ska ansvara för MSB:s personalenhet och som får ett stort ansvar för att bemanna myndigheten under hösten.

Läs gärna även dokumentet som beskriver MSB-kommitténs värdegrund.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Vi är flera av i alla fall KBM:s medarbetare som inte var närvarande den 19:e och därför inte kunde se Helenas videoutsändning. Skulle ni kunna lägga ut den på kommitténs hemsida alternativt publicera ett talmanus? Tack!

MSB-kommittén sa...

Hej anonym.
Det är en god idé.

Helena talade fritt så därför går det inte att lägga ut ett talmanus.
Jag ska undersöka om det är möjligt att få tag i filmen, det borde vara möjlig att lägga ut den här via YouTube exempelvis.

Eftersom sekretariatet reser, har möten och samtidigt producerar den här veckan så är tiden lite knapp, så hav tålamod!

Vänligen
Eva

Martin Neldén SRV sa...

På räddningsverkets intranät finns Helenas websändning att titta på. Så där finns hela sändningen att få tag i i alla fall. Så någon IT-kunnig på SRV borde kunna se till att den går att nå även utanför vårt intranät?

MSB-kommittén sa...

Tack för tipset Martin och även Johan G som skickade samma kommentar i morse via epost.

Nästa vecka ska vi alltså ordna den saken tillsammans med informationsavdelningen på SRV, förhoppningsvis.

Anonym sa...

Hej!
Det tycks som om det som genomsyrar proppen om tvärsektoriellt arbete inte fått genomslag i avdelningarnas utformning. Tror detta riskerar att konservera det som finns idag och vad blir då mervärdet av sammanslagningen?

MSB-kommittén sa...

Hej anonym. Bra och viktig fråga.

Du har givetvis rätt i sak, hela organisationen ska genomsyras av ett tvärsektoriellt arbetssätt, och det gör det också, hela konstruktionen vilar mot propositionens grund.

Det kommer i den praktiska vardagen märkas på alla sätt, men vi kan redan nu medan arbetet ännu inte är färdigt peka på tre;
I kravprofilerna för de chefer ska hugga tag i att bygga vidare och som vi söker nu, återfinns ordet samverkan och det är en medveten tanke. Alla chefer ska samverka, samordna, men av de högsta cheferna är den samordnande uppgiften ett krav.
Värdegrunden, läs den utvecklade värdegrunden, det är ett levande dokument i alla bemärkelser och kommer alltså inte bara vara en utgångspunkt för vägval nu, utan ett dokument som kan komma att utvecklas vidare under hösten.

Tre; nästa organisatoriska steg är att säkerställa att den organisationsstruktur som presenterats rymmer alla detaljerna, det uppdrag myndigheten har att utföra. En sådan fråga är ju enheter, dvs var sitter man fysiskt och arbetar med exempelvis risk- och sårbarhetsanalyser i januari 2009. I den delen av arbetet kommer en medveten tanke att fläta samman olika delar av dagens idag disparata verksamheter, NCO flyttar till Karlstad t ex, liksom Internationella avdelningen, båda de har mycket att dela med sig till andra av - men också omvänt säkert, att lära av andra.

Ett tvärsektoriellt arbetssätt genomsyrar hela den här konstruktionen.
Andra sätt hade kunnat vara att organisera efter målgrupper, eller efter uppgifter, eller efter det som är dagens målformuleringar.

Utredaren fastnade istället för en organisation som följer den lärande organisationens grundläggande process;
före, under och efter. Planera, göra, utvärdera och lära, av lärdomar planera på nytt osv
Förebygga. Förbereda. Hantera. Utvärdera.
Och sen en avdelning som stödjer de fyra sakavdelningarna.

Så är det tänkt och detta kommer att bli klarare ju mer detaljer arbetet med dimensionering mm fortskrider.

Står man utanför som aktör, ska det vara enkelt att hitta in var som helst i den processen och ställa sin fråga vad det nu kan handla om, får ett ensat svar och nödvändiga verktyg för vad det än är man önskar åstadkomma. T ex nätverksbyggande, samverkan mellan sektorer, etc

Väldigt roligt att anonym vakar över frågan, för det där är en av balkarna för att kunna forma en öppen, kompetent och drivande myndighetsstruktur.

Vänligen
Eva R