fredag, juni 6

Kort rapport från referensgrupp

På referensgruppens möte i veckan talade vi om kommunikationsplanen som myndigheterna gemensamt tar fram för att kommunicera de händelser som beskrivs i tids- och arbetsplanen. Diskussionen drog ut en smula på tiden, så den efterföljande dialogen kring uppdragen och de redovisade uppdragen blev relativt kort.

Stor del av referensgruppens möte användes för att ge en bra start för våra senaste konsulter; Pangea design som fått uppdraget att ta fram en grafisk profil för MSB.
Hela den processen visade hur viktigt det är med en bra referensgrupp. Heraldiska symboler utgår som möjlig del i en logotyp eftersom medarbetare på internationella uppdrag riskerar hamna i livsfara, till exempel. Svart är trevligt att arbeta med som färg, men försvinner i lera om symbolen används på exempelvis ett fordon.

På måndag ses referensgruppen igen och då går arbetet vidare med organisationsfrågorna. Men före det, på måndag morgon, samlas alla de fackliga organisationerna, lokala och centrala fackliga företrädare, till en dialog om det fortsatta arbetet.

Nästa vecka har vi också lagt in ett möte med MSB-kommittén, det vill säga alla de experter från olika departement som försvarsministern har förordnat.

Inga kommentarer: