tisdag, juni 17

Om rimliga förväntningar

På torsdag presenteras en grov skiss av MSB.

Dessa frågor kommer att besvaras:
  • Lokaliseringsfrågan.
  • Organisationsfrågan, i grova drag - en första grov skiss av hur MSB kommer att organiseras.
  • Samt att rekryteringen av chefer påbörjas efter midsommar.

Vi får in lite frågor från skilda håll till sekretariatet som antyder att förväntningarna riskerar vara alldeles för höga på att beskedet på torsdag blir detaljrikt.
Håll nu i minnet att processen just startar!
Detaljerna kommer senare, och givetvis ska de chefer som ska ansvara för den nya myndigheten vara med och påverka det arbetet!


Alltså:
Organisation i grova drag.
Lokaliseringsfrågan.
Och rekrytering av de första cheferna.

Presentationen går till på detta vis:
Klockan 10 videoutsändning så alla medarbetare får samma information samtidigt på alla berörda orter.
Klockan 12 cirka, pressmeddelande. Ingen presskonferens men däremot hög tillgänglighet för journalister som vill ställa frågor. Telefonnumret är 0730 - 26 11 04.

I samverkan med alla myndigheter läggs också information ut på intranäten, och på MSB-kommitténs hemsida. I den mån myndigheterna väljer så, är de givetvis välkomna att lägga motsvarande information på sina respektive hemsidor också.

Frågor?
Jodå, de besvaras flera kanaler. Via intranät, epost, förslagslåda eller bloggkommentarer. Och telefon förstås.

Mötet idag med de tre berörda facken var bra, med en konstruktiv dialog om ovanstående frågor.


ER

Inga kommentarer: