torsdag, maj 15

Beslut om avvecklingskommitté och särskild förhandlingsman

Regeringen fattade i förmiddags flera beslut som påverkar medarbetare i Räddningsverket, KBM respektive SPF.

En avvecklingskommittée som ska ansvara för avvecklingen av de tre myndigheterna har fått regeringens direktiv idag, och en särskild utredare är utsedd: Eva Hjortendal-Hellman.

Regeringen fattade också beslut om direktiv till en särskild utredare med uppdraget att pröva möjligheten att låta annan huvudman bedriva verksamhet vid Räddningsverkets skolor i Skövde och Rosersberg. Till särskild utredare utsågs Sven Lindgren.
Sven Lindgren ska även lämna förslag på hur en sådan överföring ska kunna genomföras. Senast den 1 oktober 2008 ska uppdraget avrapporteras.

På regeringens hemsida kan man läsa mer om detta.

Inga kommentarer: