torsdag, maj 22

På gång

I dag är det redan torsdag den 22 maj, en hel del uppdrag redovisas idag. Ett av de tyngsta dokumenten är den redovisning som gjorts idag av det juridiska uppdraget, utgångspunkten för det förslag till myndighetens instruktion som nu knådas fram.
Sedan kommer en hel bunt redovisningar den 30 maj.
Fas ett går mot sitt slut, den inledande analysfasen. Till alla er som nu slutspurtar med uppdragsredovisning och till alla er som sliter hårt för att klara det arbetet parallellt med alla ordinarie och en del extraordinarie arbetsuppgifter - varmt tack!

Till alla medarbetare och andra som följer arbetet;
Eftersom webbredaktören har semester kan det hända att det dröjer drygt en vecka innan uppdragsredovisningarna syns på MSB-kommitténs hemsida. Om efterfrågan är stor på redovisningarna finns inget som hindrar publicering på respektive myndigheters intranät.Nästa fas, fas två, är att börja formulera myndighetens styrning, verksamhet, organisation, mål och alla såna saker. Det arbetet har givetvis påbörjats och förhoppningsvis ska just uppdragsredovisningarna nästa vecka bidra till att räta ut en del frågetecken och gränsdragningsfrågor.
Den viktigaste frågan att besvara är ju vilka behov myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska fylla och hur man bäst organiserar en verksamhet för att lösa den uppgiften.

Den som hunnit studera tids- och arbetsplanen på MSB-kommitténs hemsida inser att redan den 19 juni är det tänkt att MSB-kommittén ska kunna ha en verksamhetsplan framme. Det återstår att se om den tidsplanen går att hålla, men just nu löper arbetet på som avsett.


Under ett par dagar har sekretariatet varit på lite skilda håll. Några är ute och kommunicerar, lyssnar, hämtar in synpunkter och främst då givetvis Helena Lindberg och Thord Eriksson, något som Helena säkert berättar mer om i sin veckobetraktelse i morgon kväll.
Men vi läser alla flitigt, vi skriver, lär oss mera och cirkulerar runt papper, skisser, idéer och pratar med experter, medarbetare, intresserade och journalister.


Vad händer härnäst?
I morgon fredag hoppas vi kunna berätta när bemanningspolicyn ska offentliggöras och hur. Det betyder med andra ord att alla medarbetare på KBM, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar kommer få ta del av bemanningspolicyn tidigare än vi först vågade hoppas på - om nu inte förankringsprocessen haltar i sista sekunden förstås. Vi hade trott att också den skulle offentliggöras tidigast 19 juni, men den ser ut att kunna bli klar tidigare.
Hur det går ämnar vi hur som helst redogöra för här på bloggen i morgon eftermiddag, titta in vid 17-tiden!


(En bemanningspolicy beskriver hur organisationskommittén kommer att beakta §6B i Lagen om anställningsskydd, LAS, så som regeringen angett i kommittédirektiven om verksamhetsövergång.)


Första kommittémötet
I morgon fredag hålls också första mötet för MSB-kommittén, och den består av de experter från skilda departement som regeringen har förordnat tidigare denna vecka, jämte utredaren Helena Lindberg.

Ett viktigt möte i morgon är också ett möte med de centrala fackliga organisationerna som en del i samrådsförfarandet om bland annat just bemanningspolicyn.


Den berättelse och beskrivning av värdegrunden som nämnts tidigare här i bloggen börjar också hitta sin form. Förhoppningsvis kan vi publicera även den i morgon fredag eller senast i början av nästa vecka.


Nästa vecka åker hela sekretariatet söderut för att besöka bland annat Revinge.
Förutom det besöket som vi kommer att berätta mera om nästa vecka, så kommer den sista veckan i maj bestå av möten, mera papper att läsa och sen ladda för att kasta in en ännu högre växel.
Det är som att bygga lego fast väldigt mycket mera komplicerat.


I stort sett håller sekretariatet planen. Måndagar består mycket av planeringstid. Tisdag, onsdag och torsdag går åt till att kommunicera, lyssna in, lära, läsa, processa och skriva en del. Fredagar, i alla fall i princip, är produktionsdagar och uppsummering. De kommande veckorna kan det nog gå åt två eller tre veckodagar till produktion för att vi ska hinna göra det vi måste. Men förankringsarbetet är så viktigt att det måste ta tid.

Inga kommentarer: