fredag, maj 9

Mellan hägg och syrén?


Känner mig som skomakaren. Det blir inte mycket semester i år om vi ska hinna med vår arbets- och tidplan som jag hoppas ni har tagit del av.
Mellan kristi himmelsfärd och pingst har det hänt mycket, inte bara med häggen och syrénen utan här hos oss och på myndigheterna.

Göran Gunnarsson har till exempel begärt att bli entledigad från sitt uppdrag från den 1 juli 2008. Jag instämmer med Göran när han konstaterar att han stött processen med bildandet av den nya myndigheten och tackar för att han stöttat kommittén i dess uppdrag.

På KBM har det varit bråda dagar bland annat med att ordna möten med ledningarna i ett stort antal myndigheter och länsstyrelser. Bland annat berättade Thord och jag om arbetet med att inrätta MSB och Christina Salomonson om inrättandet av ett kansli för krishantering i Statsrådsberedningen. Det blev en värdefull diskussion med myndigheterna och jag kunde konstatera att det finns stora förväntningar på både MSB och kansliet.

Jag har också haft det första mötet med SACO och ST på central nivå. Det var skönt att det äntligen blev av så att vi kan komma vidare i de viktiga frågor som jag förstår att ni funderar kring. Det handlar bland annat om bemanningspolicyn som syftar till att göra arbetsrätten begriplig för den enskilde medarbetaren. Ni har väl sett i tidplanen att den ska vara klar innan slutet av maj.

Så har uppdrag sprutat ut - vi hoppas att vi börjar se slutet på dem nu. Dvs sådana uppdrag som ska ligga till grund för vår verksamhetsanalys. Och flera redovisningar har kommit in, till exempel det stora uppdraget när det gäller utbildningsverksamhet inom skydd mot olyckor (SMO).

Det tar jag med mig hem och läser över helgen liksom alla underlag för mötet på måndag om transport av farligt gods. På måndag ska jag också tala på en konferens på Försvarshögskolan som ordnas av FHS, KBM och SRV "Att lära från kriser och stora olyckor".
Det sägs att SVT 24 kan komma. Så vilket bättre tillfälle än att då tillkännage MSB:s engelska namn?
Många av gästföreläsarna är nämligen amerikaner eller britter.

Jag vill också passa på att tacka alla som bloggat i den engelska namnfrågan.

Trevlig helg!

Helena

2 kommentarer:

James Butler sa...

For the record here the conf name in English if anyone needs it:

"Learning from Crises and Major Emergencies"

JTE sa...

Men lägg ut namnet här nu då!!!