fredag, maj 16

I nätverkandets teckenSom vanligt har veckan gått svindlande fort och mycket har hänt. En del viktiga formella beslut har kommit på plats, även om voteringen i riksdagen av tidsskäl fick skjutas upp till den 20 maj. Till exempel har regeringen nu beslutat om direktiv till två utredare.
Eva Hjortendal-Hellman ska ha hand om det avvecklingsarbete som blir följden av beslutet att lägga ner SRV, KBM och SPF.
Sven Lindgren ska försöka hitta intresserade som vill driva verksamhet på SRV:s skolanläggningar i Skövde och Rosersberg.
Eva och jag har redan talats vid och kommer att träffas den 2 juni för att närmare diskutera hur vi ska samverka. Sven och jag kommer nog också att hitta en tid så snart som möjligt. Det är ju viktigt med samverkan eftersom det bland annat leder till bättre beslutsunderlag. Och samverkan underlättas om man nätverkar!

Det händer mycket spännande saker när människor med olika komptenser och erfarenheter och från olika kulturer kommer samman. Det kunde jag konstatera när jag deltog i konferensen Att lära från kriser och stora olyckor på Försvarshögskolan i måndags. Det kändes bra att på ett samarrangemang mellan SRV och KBM inför utländska gäster kunna tillkännage det engelska namnet, Swedish Civil Contingencies Agency..

Referensgruppsmötet i tisdags kändes också som en nätverksträff - vi börjar lära känna varandra och varandras likheter och olikheter mer och mer. Och ju bättre man lär känna varandra och varandras organisationer desto lättare blir det att nå det gemensamma målet - en ny myndighet.

Så har jag varit i en annan spännande miljö - ett nätverk mellan industri, akademi och det offentliga Sverige, Lindholmen Science Park i Göteborg.
Med pengar från 7:5-anslaget ("öronmärkta krisberedskapspengar") kan staten bidra till innovationer som i sin tur kan leda till verkyg för ett bättre samhällskydd och en bättre beredskap.
En kreativ miljö med lokaler som stödjer och inbjuder till samverkan. En önskedröm skulle uppfyllas om MSB kunde ha liknande lokaler!

I övrigt har veckan ägnats åt möten med våra konsulter, Ulf, Mocki och Margareta och några tilltänkta som kan bidra till skapande av MSB:s elektroniska nätverk. För när man inte kan mötas IRL (In Real Life) är det ju rätt bra att det kan ske virtuellt - eller hur? Bland annat skickar jag mig själv på det sättet till Göteborg på måndag där en stor övning äger rum tillsammans med Department of Homeland Security. Övningen syftar till att hitta forskningsområden inom det maritima området för att höja samhällskyddet. Visst låter det spännande!

Vi som lever i en del av världen som är förskonad från så starka naturkrafter som de som har orsakat stort mänskligt lidande och förödelse i Burma och Kina har mycket att vara tacksamma för. Bland annat att vi med våra förmågor kan bidra till att rädda liv och lindra nöd där den är som störst. Det ska vi, som försvarsministern uttryckt det, vara stolta över.

Helena

1 kommentar:

Anonym sa...

Spännande med MSB:s elektroniska nätverk, att ni är ute i tid med det. Detta kommer ju verkligen att underlätta för MSB att vara på flera orter än bara två!! Bra att ni inte låter er begränsas av gammalt invant mötes- 0ch ledarskapstänk, att man "måste" vara på plats, då teknik finns för att inte behöva det
/Mats