måndag, maj 26

I morgon offentliggörs bemanningspolicyn

I morgon tisdag offentliggörs bemanningspolicyn och det kommer att gå till på följande sätt:

Cheferna är viktiga inte bara för att föra ut information utan också för att fånga upp signaler från medarbetarna.
Därför finns ett informationsmaterial framtaget som ska svara på medarbetarnas frågor, och som kan bistå cheferna med svar på frågor och ge stöd åt förändringsarbetet. Informationsunderlaget har tagits fram i nära samarbete mellan de tre myndigheterna.

Under dagen läggs så policyn ut på myndigheternas intranät efter informationsprocesser som respektive myndighet själv bestämmer.

Här på bloggen offentliggörs bemanningspolicyn klockan en minut över midnatt, natten till onsdag.

Innehållet i policyn har tagits fram i nära samråd med de centrala fackliga organisationerna.

Inga kommentarer: