måndag, maj 12

Sju nya uppdrag

Uppdragen öser ut vilket beror på att MSB-kommitténs sekretariat och ett stort antal medarbetare på de tre myndigheterna SRV, KBM och SPF arbetar hårt för att få fram goda underlag för en verksamhetsanalys.

Fyra nya uppdag ligger nu uppe på hemsidan under fliken Aktuellt:
  • Utbildning (i vidare bemärkelse än endast SMO som ju precis redovisats)
  • Övning
  • Förstärkningsmaterial
  • Forskningsverksamhet

Tre till är på gång, de är utskickade idag och läggs ut på hemsidan så snart Louise Waserbrot på kommittéservice hinner med (tack!)
  • Analysstöd
  • Förebyggande verksamhet
  • Risk- och kriskommunikation

Länk till alla uppdragen.

Eva

3 kommentarer:

Johan Wikström, KBM sa...

Hur kommer resultaten av uppdragen redovisas? På sidan "Rapporter" är det fortfarande tomt.

MSB-kommittén sa...

Det kommer sannolikt att vara tomt ett litet tag till på rapporter. (Av praktiska skäl. De första uppdragen har just redovisats.)
Uppdragen lämnas till MSB-kommittén som underlag, diarieförs och registreras och är därmed offentliga och allmän handling.

Vi har nu också fått frågan om uppdragen kan läggas ut på KBM, SRV respektive SPF:s intranät, och det finns inga hinder att göra så.

Johan Wikström, KBM sa...

Ok, det låter bra. I dag länkar vi direkt till MSB-kommitténs webbplats för att ta del av uppdragen. Vi håller just nu på att se över dessa sidor på intranätet.