fredag, maj 30

Jämställdheten brister i MSB-kommitténs uppdrag

MSB-kommitten har blivit uppmärksammad på den ojämna könsfördelningen hos dem som fått ansvaret för att genomföra uppdrag ute på myndigheterna.
19 personer är idag projektägare/ansvarig. Av dem är 17 män och 2 kvinnor.
Totalt 30 personer nämns (några återkommer i flera uppdrag) av dessa är 24 män och 6 kvinnor.

Frågan som medföljde detta påpekande var Hur ska man tolka detta ur ett genusperspektiv?
Svaret på den frågan är: Vi får underkänt och ska bättra oss.

Könsfördelningen i sekretariatet är 2 män och 2 kvinnor.
I referensgruppen är fördelningen 3 män och 5 kvinnor.

Uppdragen fördelas av myndigheterna som har möjlighet att påverka könsfördelningen, men sekretariatet har missat att påpeka detta. Detta visar igen vilken betydelse en öppen redovisning har för slutresultatet, och vikten av en öppen dialog.

Eva

4 kommentarer:

Martin Neldén sa...

Det här med jämställdhet och den nya myndighetern är ju en fråga som är av mycket stor vikt att det finns en genomtänkt plan hur arbetet ska fungera i nya myndigheten.

Det handlar ju även om så mycket mer än bara antalet huvuden på olika platser. Inom räddningsverket hade vi en undersökning kring sexuella trakasserier för något år sedan som visade på skrämmande siffror. Detta handlar till stor del om en manlig norm som präglar stora delar av SRV. Hur kommer ni att jobba med de här frågorna i den nya myndigheten?

/Martin Neldén SRV

MSB-kommittén sa...

Hej Martin.
Det finns fler dimensioner än så frågan om jämställdhet! Makt. Normer och språkbruk. Kläder. Möjligheter och stöd för småbarnsföräldrar (av båda könen) att vabba, jobba deltid eller vara föräldraledig. (Vård av barn, vab.)

Om du läser värdegrunden (den hittar du på hemsidan) så finns de första fröna där för en process som förhoppningsvis leder till ordentliga, väl förankrade och levande policydokument som gäller inte bara jämställdhet utan också alla typer av diskriminering; kön, religion, sexuell läggning och så vidare.
Men det kräver kunskap, medvetenhet och uthållighet för att driva dessa frågor.

Det är glädjande att flera röster höjs för att driva dem, och att flera röster dessutom råkar tillhöra medvetna män.

Hälsar Eva

Martin Neldén sa...

Hej igen!

Precis som du säger så är jämställdhet och genusfrågor mycket komplext.

Värdegrunden är för mig en bra början. Specielt när jag ser att det ska vara ett "aktivt bejakande av mångfald". Det innebär för mig att det handlar om mer än några jämställdhetsplaner som samlar damm på något hylla! Jag hoppas också att allt det arbete som har påbörjats inom SRV (jag har av förklarliga skäl ingen koll på KBM och SPF) kring jämställdhet med jämställdhetsutvecklare, könsmedveten pedagogik inom CRS etc men som fortfarande är i sin linda får vidareutvecklas i den nya myndigheten!

/Martin Neldén SRV

MSB-kommittén sa...

Hej Martin!
Uppmuntrande ord. Förväntningarna på den nya myndigheten är höga vad det gäller många frågor.
Jag tror att det är klokt att hålla i minnet att det är en omfattande process att bygga en ny myndighet så att förväntningarna kan hållas på en rimlig nivå.

Eva