fredag, maj 23

Bemanningspolicyn...

...som tagits fram i nära samråd med de centrala fackliga organisationerna kommer att offentliggöras för alla medarbetare i de tre berörda myndigheterna på tisdag den 27 maj.

Samrådsförfarandet har letts av Margareta Meyer Ridbäck som också tillsammans med berörda personalchefer och informationsenheterna har tagit fram underlag för frågor och svar.

Inga kommentarer: