onsdag, maj 14

Föredragen duggar tätt och intresset för MSB är stort!

På bilderna syns i tur och ordning Lars Hedström överst, därefter Johan Lindberg och nederst Thord Eriksson.
Foto: Susanne Adolphi

I dag hade Thord Eriksson och Susanne Adolphi från MSB-kommitténs sekretariat äran att samtala med företrädare från näringslivet, föreningen Sacs som står för Swedish Association of Civil Security anordnade mötet. På talarlistan stod Lars Hedström från Kansliet för krishantering i Statsrådsberedningen, Thord Eriksson från MSB-kommittén och Johan Lindberg från VINNOVA.

Säkerhetsfrågorna var såklart i fokus. Lars Hedström informerade om det nya kansliets roll och uppgifter. Johan Lindberg informerade om EU:s sjunde ramprogram för säkerhetsforskning och möjligheterna att ansöka om pengar för forskningsprogram inom EU.

MSB-kommittén informerade och förde en dialog kring samverkan mellan näringslivet och myndigheten.

Susanne

Inga kommentarer: