torsdag, maj 15

Gästbloggare: Marcus Cato på SKL

Marcus Cato, utredare på Sveriges kommuner och landsting blev MSB-kommitténs första gästbloggare:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Idag har SKL genomfört en workshop på temat: "Hur skall MSB och kommuner/landsting samspela i framtiden?"
Workshopen, som samlade 24 deltagare från kommuner, landsting, regioner, Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten, MSB-kommittén och SKL, genomfördes i SKL:s lokaler på Hornsgatan i Stockholm.


MSB-kommittén representerades av Björn Myrberg och Mocki Hägg. Bifogar en bild på hela gänget, tagen sekunderna före det var dags att inta lunch. Därav glädjen...
Alla deltog mycket engagerat i diskussionen och när det var dags att avrunda var dom flesta ganska möra och trötta.Några av de slutsatser som framkom var att den lokala/regionala nivån är starkt engagerade i och intresserade av bygget av den nya myndigheten MSB.Man har har många synpunkter på vad och hur kommunikationen och dialogen bör se ut för att alla inblandade aktörer så effektivt som möjligt skall kunna bidra i samhällets krisberedskapsarbete.Dokumentationen från dagen, som just nu sammanställs, kommer delges MSB-kommittén så fort detta arbete är klart. Den kommer även publiceras på www.skl.se/trygghet.
PS. När Björn Myrberg kom hem från workshopen utbrast han spontant: "Så många förväntningar!"
reds anm

Inga kommentarer: