fredag, maj 9

Vårträff med Skåne Blekinge Brandbefälsförening

Thord Eriksson från MSB-kommittén och Marcus Cato från SKL medverkade i Skåne Blekinges Brandbefälsförenings årliga vårträff igår torsdag.

Träffen var välbesökt, cirka 40 medlemmar deltog i den kombinerade konferensen och kryssningen. Resan och dialogen handlade om samspelet mellan kommunerna, särskilt räddningstjänsten, och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Olika frågeställningar diskuterades, här kan särskilt nämnas utbildningen av den kommunala räddningstjänstens personal, stöd till verksamhetsutveckling samt vilka relationer, kontaktvägar och förhållningssätt som bör råda mellan myndigheten och kommunerna.

Flera olika idéer lyftes fram från deltagarna bl.a. att

  • MSB bör ha ett råd där det fortlöpande förs en dialog om relationer, kontaktvägar och roller mellan myndigheten och kommunerna.
  • MSB bör tänka, verka och stödja arbetet i termer av före, under och efter en olycka eller en kris.

Thord Eriksson

Inga kommentarer: