måndag, maj 19

Referensgruppens möte

Referensgruppen hade sitt tredje möte idag, och vi arbetade hela dagen, somliga även över lunch och efter mötet.

Vi diskuterade bemanningspolicyn som snart är färdig och troligen kan offentliggöras tidigare än utlovat. Gruppen talade också om kommunikationsplaner för de tre myndigheterna SRV, KBM och SPF, där nu informationsenheterna samarbetar nära varandra. Ett nytt uppdrag som handlar om grafisk identitet och närbesläktade frågor är på väg att tas fram.

På dagordningen fanns också en förutsättningslös diskussion som handlar om styrningen av myndigheten, de behov och krav som ställs på MSB och sist men inte minst diskuterades värdegrundsfrågor.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hur ska arbetet gå till för att mejlsa fram den nya myndighetens kärnvärden? Det är ju viktigt att såväl allmänhet, media, myndigheter och näringsliv har förtroende för en sådan viktig samhällsaktör - inte minst under en kris.

Anonym sa...

Absolut.

Det är en ganska lång och noggrann process som måste till för att skapa det förtroendet.
Först och främst har ju regeringen i proposition respektive direktiv till kommittén beskrivit vad den förväntar sig av den nya myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Sen finns det en omvärld som har förväntningar precis som du beskriver.
Sen har organisationskommittén en idé om hur kommittéarbetet ska bedrivas och givetvis har utredaren, den blivande generaldirektören, en idé om hur hon vill att myndigheten småningom ska gestalta sig. Och hennes arbetssätt är att metodiskt förankra, föra dialog, lyssna och ge gott om plats för synpunkter.

I ett första varv diskuterades förhållningssätt, värdegrundsfrågor, i referensgruppen som ju är en rådgivande grupp med bred kompetens och god kunskap hämtad från alla tre myndigheterna.

Det där är viktigt, därför att ur den processen skapas en samsyn som kan dokumenteras och kläs i ord, och med den värdegrunden arbetar kommittén vidare in i nästa fas.

Men värdegrunden som är vägledande för kommitténs arbete bildar också en bas för de chefer som så småningom ska börja bygga den nya myndigheten.
Värdegrunden kommer för övrigt att offentliggöras så snart alla kommit in med sina synpunkter och de har beaktats.

Men processen stannar inte där, utan fortsätter in i nästa fas när de första cheferna så småningom rekryteras, och de kanske finner andra former för att fortsätta mejsla ut kärnvärden eller förändra en värdegrund eller rentav formulera en ny värdegrund.

Intressant att du fokuserade på individer och samhälle och använde ordet förtroende i din fråga. Du kommer sannolikt känna igen dig i de tankar referensgruppen och organisationskommittén formulerat.

ER

JTE sa...

Använder ni resultaten från olika kundundersökningar som underlag för när ni diskuterar kommunikationsplaner mm? Respektive myndighet har vi delar som har väldigt högt förtroende hos kunderna och detta måste ju fortsätta vara högt även i den nya myndigheten medans andra delar har lågt förtroende vilket gör att de bitarna måste det jobbas hårdare med.

Anonym sa...

Svar ja.

//ER