torsdag, maj 8

Räddningsverket besökte KBM

Elisabeth Söderberg


Att höra Kjell Larsson berätta om de insatser Räddningsverket planerar att göra i Burma just nu är givetvis en upplevelse.
Kjell och Anna-Karin Hamrén deltog i Räddningsverkets dag på KBM och berättade också om stödstyrkan, om Swift och om de insatser Räddningsverket gör i samband med katastrofer eller kriser som den i Libanon i juli 2006 då man trodde att några hundra, kanske något tusental svenskar, hade fastnat i landet och behövde hjälp att ta sig ut.
- Det var 8 300, sa Kjell Larsson torrt.
- Ett gott tecken på att vi lever i en ny tid!
En hel delegation från SRV berättade för intresserade KBM:are om verksamheten under dagen: Elisabeth Söderberg talade om att förebygga olyckor, Håkan Axelsson om att minska konsekvenserna av en olycka, Mats Ekström om CRS, Centrum för risk och säkerhetsutbildning, Lars Ekberg om Tillsyn och vägledning och slutligen Thomas Gell om Nationellt centrum för lärande från olyckor.
Den 15 maj åker en delegation från KBM över till Karlstad i motsvarande ärende, att berätta om KBM:s verksamhet.
ÖD Ivar Rönnbäck inledde det hela och den som ville kunde följa föredragningarna via videokonferensutrustning i Sollefteå.

Sekretariatet var med en del av dagen på KBM, det vill säga Eva och Susanne var det, eftersom Björn jobbade med uppdrag, skrivningar och samtal tillsammans med Helena som bland annat träffade facken, alltmedan Thord befann sig i sydligare trakter (Skåne) i ett möte han säkert berättar om när han kommit hem igen.
Ett snabbt telefonsamtal sprudlade av iver - "jag får så mycket bra synpunkter!"

Ojoj. Redan 8 maj. Tiden rinner iväg.
Fyra nya uppdrag klara under sen eftermiddag men dem får ni läsa om i morgon!

Inga kommentarer: