tisdag, maj 6

GD Göran Gunnarsson lämnar Räddningsverket 1 juli

Nyheten om att generaldirektören Göran Gunnarsson på Räddningsverket idag lämnat in sin hemställan om entledigande från och med halvårsskiftet påverkade sannolikt många medarbetares dag i SRV.

Han har hela tiden stött processen att verksamheterna i de tre myndigheterna ska samlas i en ny myndighet, och uttryckte nu ännu en gång sitt aktiva stöd i kommentaren i pressmeddelandet som kan läsas här.

Av pressmeddelandet framgår dock inte det som exempelvis nyligen stod att läsa i tidningen Sirenen; om Göran Gunnarssons varma engagemang för mångfalds- och jämställdhetsfrågor. Frågor som han driver med konsekvent övertygelse och med kraft.


Helena Lindberg och Thord Eriksson umgås intensivt med generaldirektörer denna vecka i Järfälla. Nästan hela tisdagen och onsdagen går åt till GD-möten och en ordentlig förankring av krisinformation.se bland mycket annat.

Susanne Adolphi, Eva Rundkvist och Björn Myrberg hade arbetsmöten, processade, skrev, beställde, ringde och läste. Nya skisser på uppdrag kom in under dagen, lästes, kriades om, vreds på, diskuterades.
Det ströks ömsint brutalt och brottades med nya ingångar, gränsdragningar, processande, rimligheter, lyssnades och lästes om igen.

Dagens lunch bröts i hast på den inglasade rätt trevliga balkongen och hemfärd långt efter sex idag också för alla i sekretariatet.
Nya uppdrag är på gång och är nu på snabbremiss till i morgon eftermiddag för en allt vidare, men ännu liten krets. Så snart uppdragen är klara offentliggörs de på hemsidan och här på bloggen. Synpunkter kan alltid lämnas, via bloggen eller via hemsidan.


Eva

Inga kommentarer: