måndag, maj 12

MSB på engelska

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap blir på engelska:
Swedish Civil Contingencies Agency. (SCCA)


Tre huvudsakliga skäl ligger bakom valet av namn:

1, Namnet ska spegla det omfattande uppdrag som MSB har fått. Hela hotskalan och alla risknivåer, från vardagsolyckor till internationella kriser och störningar i samhällsviktiga funktioner, från katastrofer eller epidemier till antagonistiska angrepp mot samhället. Från det väntade till det oväntade, från det som är möjligt att förebygga eller mildra till hantering av det otänkbara och arbetet efter en olycka eller en extrem händelse.

2. Namnet ska inte förväxlas med civilskyddsorgan (civil protection agencies) som finns runtom i Europa, och som inte har ett så brett och omfattande mandat som MSB. De är egentligen inte strategiska centrala myndigheter utan regionala eller kommunala organ som förser samhället med operativa tjänster under olika typer av olyckor, angrepp eller krig.

3. Namnet ska inte förväxlas med namnen för de tre myndigheter som ska avvecklas den 31 december 2008.


Själva ordet ”contingency” i det här sammanhanget betyder följande:
a) eventualitet [be prepared for all contingencies]; tänkbar möjlighet; något som kan tänkas inträffa [motorists seldom think of injury as a contingency]
b) oförutsedd händelse [the explorer carried supplies for every contingency]; should a contingency arise = om något oförutsett inträffar.
c) händelse, incident, fakta

Processen hur namnet tagits fram har beskrivits tidigare här i bloggen, genom konsultationer av språkexperter men MSB-kommittén har även fått idéer och input i informella samtal, i debatten här i bloggen mm

Namnet offentliggjordes i anslutning till en (delvis engelskspråkig) konferens på måndag morgon som arrangerats i samverkan mellan Räddningsverket, KBM och Försvarshögskolans Crismart "Att lära från kriser och stora olyckor".

Tack signaturen JTE med flera som engagerat sig i debatten om namnet och inte minst James Butler på SRV som kommit med många goda råd.

Eva

4 kommentarer:

James Butler sa...

Nu är det gjort, men det känns bra att vi hittade en lösning utan för mycket trubbel!

MVH

James Butler

MSB-kommittén sa...

Yes! Tack för bra hjälp och goda råd.

Eva

Lightfoot sa...

Angående SCCA.

Det viktiga är att vi nu börjar lämnar de gamla namnen bakom oss.

Och då tänker jag speciellt på våra internationella namn, som vi tidigare använt.

SRSA.SE = SRV
KBM-SEMA.SE = KBM

En ny myndighet bör inte ta med sig gamla namn.

www.MSB-SRSA.se
www.MSB-SEMA.se
NEJ, det är inte webb-adresser som vår nya myndighet bör ha.

Benny Ljus
IT-strateg
Räddningsverket

MSB-kommittén sa...

Hej Benny.
Det där hade vi glömt att berätta vidare om tror jag; MSB är en enkelt uttalad förkortning som skulle kunna användas på engelska också, även om det engelska namnet är något helt annat.
Annars tror jag många delar din uppfattning, säger man att man ska skapa något nytt kan det vara klokt att söka sig nya namn också i internationella sammanhang. Men sådana frågor ska prövas noga.

Vänligen
Eva